Wanneer u als aannemer vaklieden inhuurt krijgt u te maken met een breed scala aan wet- en regelgeving. De wet DBA, de WAS en natuurlijk de WKA.

Linked Bouw kan niet al uw risico's uitsluiten maar wel zorgen dat u op een veilige manier ZZP'ers inhuurt. Dit doen wij door onze ZZP'ers zuiver te bemiddelen en daarnaast andere compliance maatregelen te nemen.

Opdrachtgevers verklaring

Naar verwachting komt daar vanaf medio 2020 de zogenaamde Opdrachtgevers verklaring bij, die via een webmodule verkregen wordt. In veel gevalen bent u hoofdelijk aansprakelijk als er elders in de keten wat mis gaat. Gelukkig kunt u deze aansprakelijkheid minimaliseren door uw inhuur uit te besteden aan Linked Bouw.

Zekerheid door zuivere bemiddeling

Linked Bouw bemiddelt de door haar ingezette ZZP'ers. Dit betekent dat u een 1-op-1 relatie heeft met de ingehuurde ZZP'er. Dit sluit volledig aan bij de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die de VAR heeft vervangen per 1 mei 2016. Bovendien is dit verplicht wanneer uw bedrijf de Bouw CAO volgt. De wet DBA is in ieder geval tot en met 1 januari 2021 van kracht.

Modelovereenkomst

Wij stellen voor iedere door ons bemiddelde ZZP'er een contract op tussen u als opdrachtgever en de ZZP'er als opdrachtnemer. Dit contract is gebaseerd op een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, welke volgens de wet DBA niet verplicht is maar wel maar duidelijkheid en zekerheid verschaft over de relatie tussen u en de ZZP'er. 

Ondernemerscheck

Wij toetsen de zelfstandigheid van iedere door ons bemiddelde ZZP'er door onze ondernemerscheck. Deze geeft een indicatie van de 'algehele zelfstandigheid' van een ZZP'er en is gebaseerd op de vragenlijst van de belastingdienst. Hierdoor loopt u minimaal risico en profiteert u van vakmanschap op flexibele basis.

Inzetduur ZZP'er

Daarnaast bewaken wij de inzetduur van door ons bemiddelde ZZP'ers. Er bestaat geen exacte, maximale inzetduur die fiscaal is toegestaan, maar met inachtneming van de overige omstandigheden kunt u hier wel op sturen.

ZZP dossier en compliance

Uiteraard zorgen wij voor een compleet ZZP dossier, met (voor zover van toepassing) een recente KVK, een check op het BTW nummer, kopie polis Aanpsrakelijkheidsverzekering en geldig VCA certificaat.

Aanvraag doen

Contact

Linked Bouw BV
Daviottenweg 40 (De Koffiebrandery)
5222 BH Den Bosch
t 088-6908888

e contact@linkedbouw.nl
www.linkedbouw.nl

KVK 59485728

Koffiebrandery, Den Bosch

adres linked bouw daviottenweg den bosch