Privacy Statement Linked Bouw – Versie mei 2018

In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe Linked Bouw omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke rechten u daarbij heeft. Dit Privacy Statement is van toepassing op iedereen die zijn of haar persoonsgegevens met ons deelt, zowel via onze website, email, schriftelijk, telefonisch als persoonlijk.

Onze contactgegevens

Linked Bouw BV
Daviottenweg 40
5222 BH ’s-Hertogenbosch
Tel: 088-6908888
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwerkte persoonsgegevens en doelen

Wij verwerken persoonsgegevens van 2 doelgroepen: ZZP’ers en Opdrachtgevers (van ZZP’ers). Hieronder is per doelgroep beschreven welke gegevens wij verwerken, wat het specifieke doel hiervan is en welke bewaartermijn wij hanteren.

ZZP’ers

Ten aanzien van de doelgroep ZZP’ers verwerken wij persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, en alle andere benodigde gegevens om het doel van onze dienstverlening te bereiken: een succesvolle bemiddeling van een ZZP’er bij een opdrachtgever en de contractuele, administratieve en financiële afhandeling hiervan. Daarnaast leggen wij in dit kader documenten vast en genereren deze. Wij onderscheiden hierbij 3 statussen, een ZZP’er kan 1 of meerdere van deze statussen bezitten:

ZZP-Prospect

Hieronder verstaan wij ZZP’ers die zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief en/of werkalert.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Email adres


Doel gegevensverwerking

U te informeren over lopende en komende projecten, branche-nieuws en geselecteerde aanbiedingen van samenwerkingspartners.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens tot het moment dat u zich afmeldt van een ontvangen mailing of ons een mail stuurt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) met het verzoek tot verwijdering van de mailinglijst.

ZZP-Ingeschreven

Hieronder verstaan wij ZZP’ers die zich via een uitgebreid formulier inschrijven om van onze bemiddelingsdiensten (nu of nabije toekomst) gebruik te maken en die daarmee in onze actieve ZZP-Pool willen worden opgenomen.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Referenties
 • Vaardigheden

Doel gegevensverwerking 

 • Contact met u te houden;
 • U te informeren over lopende en komende projecten;
 • U te screenen en beoordelen ten behoeve van een mogelijke match;

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens zolang deze relevant zijn voor het vastleggen en onderhouden van onze relatie en/of totdat u aangeeft niet langer in onze actieve ZZP-Pool te willen worden opgenomen en uw gegevens verwijderd wilt hebben, mits dit niet strijdig is met een wettelijke of andere gegronde reden om (delen van) uw gegevens wel te bewaren. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ZZP-Bemiddeld

Hieronder verstaan wij ZZP’ers die op dit moment of in het verleden door ons bemiddeld zijn bij een opdrachtgever.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Referenties
 • Vaardigheden
 • Contactnotities
   

Doel gegevensverwerking

 • Om op de juiste manier in contact te komen en te blijven met u;
 • U te informeren over lopende en komende projecten;
 • U te screenen en beoordelen ten behoeve van een mogelijke match;
 • U actief aan te bieden bij een mogelijke opdrachtgever;

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens zolang dit noodzakelijk is in het kader van bemiddeling(en), hier een wettelijke of fiscale verlichting toe bestaat en/of totdat u aangeeft niet langer in onze actieve ZZP-Pool te willen worden opgenomen en uw gegevens verwijderd wilt hebben, mits dit niet strijdig is met een wettelijke of andere gegronde reden om (delen van) uw gegevens wel te bewaren. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Opdrachtgevers

Ten aanzien van de doelgroep opdrachtgevers (hoofdzakelijk aannemers en onder-aannemers) verwerken wij persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, en alle andere benodigde gegevens om het doel van onze dienstverlening te bereiken: een succesvolle bemiddeling van een ZZP’er bij een opdrachtgever en de contractuele, administratieve en financiële afhandeling hiervan. Daarnaast leggen wij in dit kader documenten vast en genereren deze. Wij onderscheiden hierbij 3 statussen, een opdrachtgever kan 1 of meerdere van deze statussen bezitten:

Opdrachtgever-prospect

Hieronder verstaan wij mogelijke opdrachtgevers die zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief en/of beschikbaarheidsmailing.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Email adres

Doel gegevensverwerking

U te informeren over beschikbare ZZP’ers uit onze ZZP-Pool.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens tot het moment dat u zich afmeldt van een ontvangen mailing of ons een mail stuurt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) met het verzoek tot verwijdering van de mailinglijst.

Opdrachtgever-Netwerk

Hieronder verstaan wij opdrachtgevers met wie wij telefonisch of via mail contact houden om de werkvoorraad, planning en personeelsstrategie te bespreken ten einde een match te kunnen maken met geschikte ZZP’ers.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Functie
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Contactnotites

Doel gegevensverwerking

 • Om op de juiste manier in contact te komen en te blijven met u;
 • Uw behoefte aan ZZP’ers voor nu en in de toekomst te inventariseren;
 • Om u de juiste ZZP’ers met specifieke kwalificaties te kunnen aanbieden.  

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens zolang deze relevant zijn voor het vastleggen en onderhouden van onze relatie en/of totdat u aangeeft niet langer in ons actieve Opdrachtgever-Netwerk te willen worden opgenomen en uw gegevens verwijderd wilt hebben, mits dit niet strijdig is met een wettelijke of andere gegronde reden om (delen van) uw gegevens wel te bewaren. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opdrachtgever-Bemiddeld

Hieronder verstaan wij opdrachtgevers waar op dit moment of in het verleden een ZZP’er is bemiddeld.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Contactnotities

Doel gegevensverwerking

 • Om op de juiste manier in contact te komen en te blijven met u;
 • Uw behoefte aan ZZP’ers voor nu en in de toekomst te inventariseren;
 • Om u de juiste ZZP’ers met specifieke kwalificaties te kunnen aanbieden;
 • Om een succesvolle match contractueel en administratief te kunnen afwikkelen;

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens zolang dit noodzakelijk is in het kader van bemiddeling(en), hier een wettelijke of fiscale verlichting toe bestaat en/of totdat u aangeeft niet langer in ons actieve Opdrachtgever-Netwerk te willen worden opgenomen en uw gegevens verwijderd wilt hebben, mits dit niet strijdig is met een wettelijke of andere gegronde reden om (delen van) uw gegevens wel te bewaren. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met wie delen we uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen en derden:

 • Bedrijven die onderdeel zijn van NSI BV, met name The Factor Company BV die financiering en optioneel kredietverzekering verleent aan door Linked Bouw bemiddelde ZZP’ers;
 • Leveranciers die namens Linked Bouw diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • Met verschillende derden als dit noodzakelijk is ter ondersteuning van onze dienstverlening en werkzaamheden en of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Derden zijn met name leveranciers van tools en applicaties ter ondersteuning van onze communicatie en bedrijfsvoering;
 • In het geval u onder de doelgroep ZZP’ers valt delen wij uw gegevens indien een succesvolle bemiddeling heeft plaatsgevonden met de opdrachtgever waar u wordt bemiddeld, voor zover deze gegevens relevant zijn voor deze bemiddeling;
 • In het geval u onder de doelgroep Opdrachtgevers valt delen wij uw (project)gegevens indien een succesvolle bemiddeling heeft plaatsgevonden met de ZZP’er die bij u wordt bemiddeld, voor zover deze gegevens relevant zijn voor deze bemiddeling

 
En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft het recht op:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw gegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat een bovengenoemd verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Het intrekken van uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens of verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens is niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming en ter beschikking stelling van deze gegevens, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Linked Bouw.

Beveiliging persoonsgegevens

Linked Bouw neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, of datalek, neem dan direct contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 088-6908888.

U dient zich ervan bewust te zijn dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw eigen computer en/of (smart)telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van uw persoonsgegevens en/of documenten naar ons via internet en email geschiedt dan ook op eigen risico. Wij wijzen u tot slot op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Linked Bouw BV
Daviottenweg 40 (De Koffiebrandery)
5222 BH Den Bosch
t 088-6908888

e contact@linkedbouw.nl
www.linkedbouw.nl

KVK 59485728

Koffiebrandery, Den Bosch

adres linked bouw daviottenweg den bosch